Ogłoszenia

homilia

Wysłane przez proboszcz w sob., 10/10/2015 - 22:04

o. Paweł
Żywe jest słowo Boże
28 niedziela zwykła, rok B
Mdr 7,7-11; Ps 90; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Prawda o nas odstania się tylko wtedy, gdy Jezus patrzy na nas z miłością

Bogaty młodzieniec miał dobre pragnienia, był gotowy pójść za Chrystusem, pragnął życia wiecznego. Miał odwagę zbliżenia się do Jezusa, aby postawić Mu pytanie o swoje życie: „Co mam czynić?". Taka postawa na modlitwie uzdalnia nas do spotkania z żywym Bogiem, „bo żywe jest słowo Boże, skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny".

na Wniepowzięcie

Wysłane przez proboszcz w śr., 12/08/2015 - 11:01

Homilia
na Wniebowzięcie NMP

„Nikt nie przymknął Twych oczu nie zasłonił twarzy
ani w bramie nie szeptał rozebranym głosem
o tym co za głośno słyszy się w milczeniu.
Pan uchronił do końca i zdrową zostawił
Tylko kiedy pukano Ciebie już nie było

HOMILIA

Wysłane przez proboszcz w śr., 12/08/2015 - 10:48

Homilia
na Niedzielę
 

 

Może potrzebujesz ciszy, ascezy, wyrzeczenia, pokuty, modlitwy i regularnej lektury Pisma Świętego, aby życie złożone już w tobie objawiło się?

Strony